Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Gołębi

Regulamin giełdy

REGULAMIN SPOTKAŃ MIŁOŚNIKOW  GOŁĘBI OZDOBNYCH DROBIU PTACTWA EGZOTYCZNEGO I ZWIERZĄT FUTERKOWYCH W BUSKU ZDROJU DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA W MYŚL ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWAI ROZWOJU WSI.     zakaz sprzedaży psów i kotów                                                                                                                                    w dniu 1 stycznia 2012 r,wchodzi w życie znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt ,która wprowadziła zakaz wprowadzania do obrotu zwierzat domowych na targowiskach,targach i giełdach.Zakaz dotyczy wprowadzania do obrotu psów i kotow poza miejscem ich chowu i hodowli.Dzienik ustaw 2011,nr,230,poz1373.

1. Poszczególne gatunki ptactwa - gołębie papugi itp drób i zwierzęta futerkowe mogą być wystawiane tylko w wyznaczonych dla nich sektorach.

2. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania odpowiedniej ilości zwierząt futerkowych / gołębi i ptactwa ozdobnego wystawianych  przeznaczonych dla nich stanowiskach - kojcach klatkach.Niezezwala się na przetrzymywaniu w jednej klatce np. gołębi i drobiu.

3. Właściciele bądź opiekunowie zwierząt i ptactwa zobowiązani są do zaopatrzenia ich w świeżą wodę do picia.

4. Osoby wprowadzające psy i koty na teren   winni posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu tych zwierząt przeciwko wściekliźnie. Zabrania się wprowadzania wprowadzania na teren  dorosłych psów bez kagańca i smyczy.

5. Wystawcy gołębi ozdobnych drobiu i ptactwa egzotycznego są zobowiązani do posiadania aktualnych zaświadczeń weterynaryjnych dokumentujących szczepienia zakaźno - ochronne

6. Osoby wystawiające  ptactwo egzotyczne objęte ochroną są zobowiązani do posiadania i przedstawienia upoważnionym do tego jednostkom nadzorującym dokumentów potwierdzających źródło ich pochodzenia.

7. Każdy z wystawców po zakończeniu pokazu  jest zobowiązany do posprzątania swego stanowiska z pozostałych śmieci i innych zanieczyszczeń.

8. Na terenie  obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży leków.

Projekt i wykonanie: netwizard.pl
Copyright © 2008 golebiebusko.pl